19 Kasım 2015,  1. Gün Perşembe
SALON A
08:00-08:20​​
Açılış Töreni
 
Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı 
Dr. Adil Esen
08:20-08:40 
​​EAU Konferansı
 
Post-Prostatektomi İnkontinansın Yönetimi İçin Çağdaş Doku Mühendisliği Protokolleri 
Dr. Karl-Dietrich Sievert
08:40-09:00​​
SIU Konferansı
 
Böbrek Kanseri Tedavisini Değerlendirmede Kalite Göstergeleri 
Dr. Simon Tanguay
 
Prostat Kanseri
Başkanlar:  Dr. Levent Türkeri, Dr. Çağ Çal
09:00-09:30​​
Prostat Kanserinde Olgu Temelli Taramanın Nasıl Yapılması Uygundur?
Dr. Laurence Klotz
 
09:33-10:03
Tartışma: Hedef Yokluğunda Prostat Biyopsisi 
 
Sistematik Random Biyopsi Gerekir 
Dr. Mark Emberton  
Biyopsi Yapılmayabilir
Dr. Laurence Klotz
 
Prostat Kanseri
Oturum Başkanları: Dr. Sümer Baltacı, Dr. Adil Esen
10:25-10:45
​​Aktif İzlem için Hasta Seçimi: 
 
Yüksek Volüm Gleason 6, PSA > 10 veya Düşük Miktarda Gleason 4 Patternin Önemi
Dr. Laurence Klotz
 
10:48-11:08
Prostat Kanserinde Fokal Tedavi: Yeni Öngörüler 
Dr. Mark Emberton  
 
11:11-11:41
​​Tartışma: Prostat Kanseri Hastalarının Tedavi Sonuçlarında Robotik Cerrahi Bir Fark Yarattı
11:44-12:04
Hipofraksinasyon ve  Stereotaktik Radyasyon Tedavisiyle Daha Kısa Sürede Radyoterapi: Uygun Tedavi mi? 
Dr. Deborah A. Kuban
 
12:07-12:27
​Prostat Kanserinde Tedaviyi Hastaya Özgü Hale Getirme: Üroonkolojiyi Yönlendirmede Cochrane Veritabanı ve Sistematik İncelemelerin Rolü 
Dr. Philipp Dahm 
 
14:15-14:30​​
Cerrahi Sonrası: İzlem  / Adjuvant Radyoterapi / Erken Kurtarma Radyoterapisi
Dr. Deborah A. Kuban​​​​